Горячая линия: +7 (903) 253-3393|skupka-pk@yandex.ru
/balltapopot

About balltapopot

מערכת תעודות של ילדה. בנות מגברים לוקחות אותם באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל שירותי ליווי באילת – לספק לעובדים תעסוקה טובה עם רווחים טובים, והלקוחות שלנו עושים שירותים באופן בלעדי באיכות הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאים הגונים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות בדיוק על כתפי העובדת. העלות המשוערת של הדירה היומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.