Горячая линия: +7 (903) 253-3393|skupka-pk@yandex.ru
/contmalabwie

About contmalabwie

מערכת תמריצים שקופה לעובדים. עובדים לוקחים תשלום מהלקוחות. משימת עדיפות של חברת הליווי ישראל שירותי ליווי באילת – הפוך בנות לעבודה הגונה עם הכנסה גדולה, וגברים מעוניינים להציע שירותים ישירות באיכות טובה יותר. באופן בלעדי גישה זו נותנת את הכוח לפתח שיתוף פעולה ממושך, אשר יהפוך לעיוות הן לבנות והן ללקוחותינו.שירות ליווי ישראל שואף לעבוד עם אותם עובדים שכבר בגרות, מסוגלים להתפאר במראה יפה ומטופח ותמיד שמחים לספק עבודת ליווי של לקוחות ראויים וממיסים.