Горячая линия: +7 (903) 253-3393|skupka-pk@yandex.ru
/leidropmabede

About leidropmabede

מערכת אמינה של פרסי בנות. בנות לוקחות תוספי מזון מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי https://israelnightclub.com/ – הפוך את הבנות לתעסוקה הגונה עם רווחים גדולים, ומספקים ללקוחותינו לספק שירותים באופן בלעדי את הרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי רק במשאלות הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק בעלויות העובדת. המחיר הממוצע של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.