Горячая линия: +7 (903) 253-3393|skupka-pk@yandex.ru
/nisourmedu

About nisourmedu

מערכת אמינה לעידוד עובדים. בנות משאירות מתנות מגברים באופן אישי. משימת עדיפות של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי בהרצליה – צור עבודה טובה עם הכנסה גדולה, ולתת לגברים מעוניינים לתת לשירותים ישירות את האיכות הטובה ביותר. גישה זו היא שמאפשרת לבסס שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת דירות ראויות לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על רצונות העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות הנדל"ן הן רק על כתפיו של עובד. העלות המשוערת של הבית היומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.